archipelago | baev

Het kwaliteitsbeleid

Sinds zijn oprichting heeft het Buro Architecture Engineering Verhaegen er altijd naar gestreefd om zijn klanten maximale kwaliteit te bieden, zowel wat de architectuur zelf als wat de service betreft.

De Raad van Bestuur heeft dit streven concreet vorm gegeven met de procedure voor de  ISO 9001-2008 certificatie. Deze aanpak werd bekroond met het certificaat dat de BCCA (Belgian Construction Certification Association vzw) afleverde voor het ontwerp van architectuur- en ingenieursprojecten, de opmaak van alle dossiers die erbij horen en de diensten op het vlak van leiding en co÷rdinatie van de bouwwerken die eruit voortvloeien.

Uiteraard is de voortdurende verbetering van de nagestreefde kwaliteit in het kader van deze aanpak een aanvulling op het voortdurend zoeken naar een architectuur die beantwoordt aan de verwachtingen en de behoeften van de bouwheer. En dat wil zeggen creativiteit, gevoeligheid, het vermogen om elke constructie die de mens en zijn activiteiten moet huisvesten, echt betekenis te geven.

Dit is de bestaansreden van het bureau. Dit is onmisbaar voor een architectuur van kwaliteit.

© baev